Shop Đẹp 8668

Trụ sở
51 Lạch Tray , Ngô Quyền, Hải Phòng
Địa chỉ 1
38C – 38D, Ngõ 24, Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng
Địa chỉ 2:
126A Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
Số điện thoại:
0818278668
0818278686
Email:
hangthunghieu8668@gmail.com